Choose your language:
bg ru uk
EN-Новини:

6.5.2020 г. 15:44:34 ч.
Квест внутри коробки


26.4.2016 г. 19:19:16 ч.Архив на новините

Какво ще е необходимо

 

 

 

Какво ще е необходимо за комфортна игра в Quest:

 • Да се зарегистрирате на сайта bg.quest.ua
 • Средство за предвижване по града : кола
 • (но... в скоро време ще има и игри за велосипедисти и пешеходци)
 • Средство за връзка: мобилен телефон или таблет с интернет връзка
 • Фенер (ако играта се провежда нощем)
 • Карта на града (желателно еднаква за всички членове на командата)
 • Това е минимумът необхими материали.
 • Ако е нужно още нещо — четете в описанието на играта. Организаторите непременно ще укажат.


Играта започва...

 

 

 

Что понадобиться для комфортной игры в Quest:

 • Зарегистрироваться на сайте bg.quest.ua
 • Средство передвижения по-городу: Машина.   (Но...в ближайшее время будут также игры для велосипедистов и пешеходов) 
 • Средство связи: Мобильный телефон или планшет с выходом в интернет. 
 • Фонарик. (если игра проходит ночью)
 • карта города (желательно, одинаковую для всех членов команды)
 • Это минимум вещей необходимых для игры.
 • Если понадобиться что-то еще – читайте в описании игры. Организаторы обязательно укажут.
 • Игра началась…

 

 

 

Join us:
Официальная страница BG.Quest.ua
follow us:

 

please smile with us

25.1.2021 г. 04:09:16 ч.
(UTC +2)

quest.su