Choose your language:
bg ru
EN-Новини:

6.5.2020 г. 15:44:34 ч.
Квест внутри коробки


26.4.2016 г. 19:19:16 ч.Архив на новините

Пример задания

Пример задания:


Агентско задание:

На пешеходната улица ще намериш агента до нощния клуб, паролата ще бъде фразата «От
отдавна ли си тук?», в ръцете си трябва да имаш отворен чадър, вместо отговор ще ти
бъде даден кода!
Това означава, че ти трябва да дойдеш на ул. Александровска към нощния клуб и колкото
е възможно най-бързо да намериш агента (представете си реакцията на външните хора,
които ще питате дали от отдавна са тук, имайки в наличие в ръцете си отворен чадър при
липса на каквото и да е било дъжделиво време), а агентът може да е всеки, от бедняка до
богато облечения чужденец.

Областно:
Веднъж нощем, се припаркирах в синя зона. И по навик тръгнах да плащам в паркинг
автомата. Какво ми беше учудването, когато автоматът не прие парите да и освен това
нещо отговори.
Формат на отговор: в букви.
Това значи, че ти трябва да намериш най-близкия паркинг автомат и да опиташ да му
платиш. Върху дисплея ще бъде изписано …..... - това и е кодът.
(тъй като времето е след 19:00 и парковката е безплатна)
Искаш още примери? Чакам те в следващата игра....

 Играта започва...

 

 

 

 

 

Агентское задание:

 

На пешеходной улице ты найдешь агента возле ночного клуба, паролем будет фраза: «Ты давно тут?», в руках  должен быть открытый зонт, вместо ответа тебе дадут код!

Это значит, что ты должен приехать на ул. Александровскую к ночному клубу и как можно быстрее найти агента (представьте реакцию посторонних людей, которым вы будете задавать вопрос «Давно тут?» с открытым зонтом в руке, когда дождем и не пахнет), а агентом может быть любой, от бедняка до богато одетого иностранца.

 

 

Полевое:

 

Однажды ночью, я припарковался в синей зоне. И по привычке пошел платить в паркомат за стоянку. Как же я удивился – когда автомат не принял деньги да еще что-то ответил.

 

Формат ответа: буквы.

 

Это значит – что ты должен найти ближайший паркомат и попытаться заплатить.

На дисплее будет написано ………- это и есть код.

(так-как время уже после 19:00 и парковка бесплатная )

 

 

Хочешь больше примеров?!?!  Ждем тебя на ближайшей игре…

Игра началась…

 

 

 

 

Join us:
Официальная страница BG.Quest.ua
follow us:

 

please smile with us

6.6.2020 г. 14:04:50 ч.
(UTC +3)

quest.su